Engineering Excellence in Pumping Solutions

UL Sertifikası

Underwriters Laboratories, Yönetim Sistemleri Sertifikasyonu ile birlikte bir asırdan uzun bir süredir Güvenlik Standartları yazan, ürün testleri ve uyumluluk değerlendirmeleri gerçekleştiren, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir ürün güvenliği sertifikasyon kuruluşudur. 

FM Approved

Yangın söndürme sistemleri elemanlarına onay veren Amerikan menşeli bir sigorta kurumudur.

TSE

Türk Standartları Enstitüsü tarafından üretici ve hizmet firmalarına TSE standartları kapsamında verilen kalite sistem ve ürün belgelerinin tamamına verilen addır.

Gost-R Sertifikası

Rusya Federasyonu sınırları dahilinde Toptan ve Perakende satışı yapılan her mal için gerekli olan belgedir

UkrSEPRO Belgesi

Rusya Federasyonu'ndan sonraki en büyük eski doğu bloku pazarı olan Ukrayna, İhracatçı Türk Firmalarının ve Ukrayna’nın komşusu olan ülkelerin ilgisini çekmektedir. Rusya'ya ürünlerini satan birçok firma, Ukrayna'ya da ihracat yapmakta ve gümrükte ve iç pazarda UkrSEPRO belgesini beyan etme zorunluluğu vardır.

Atex Sertifikası

Muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışan teçhizat ve sistemlerle ilgili olup 94/9/At direktifi şekilinde geçmektedir. Atex Atmospher ve exposible kelimesinin kısaltılmış halidir.Temmuz 2003 itibariyle, AB kuruluşları patlayıcı atmosfere sahip alanlarda patlama riskine karşı çalışanları korumak için direktifler oluşturmuşlardır. İki ATEX direktifi (üreticiler için bir ve ekipman kullanıcı için bir adet) vardır: ATEX 95 ekipman direktifi 94/9/EC, Ekipman ve potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış koruyucu sistemler ile ilgilidir. ATEX 137 işyeri direktifi 99/92/EC, patlayıcı ortamlarda risk altında potansiyel işçilerin sağlık ve güvenlik korumalarını artırmak için minimum gereksinimler ile ilgilidir.

CE

CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. CE işareti 'Conformite European' kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı 'European Conformity', Avrupa Normlarına Uygunluktur. CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, "ürün direktifleri" olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. CE işareti, taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerine giremez, bu nedenle CE işareti, ürünlerin Avrupa Birliği iç pazarında serbestçe dolaşımına olanak veren bir "Endüstriyel ürün pasaportu" olarak tanımlanabilir.

DNV GL

Uluslararası sertifika ve klaslıma kuruluşudur. Uzmanlık alanları teknik değerlendirme, inceleme, danışma ve risk yönetimidir. Norveç Klaslıma Kuruluşu Det Norske Veritas (DNV) ve Alman Klaslıma Kuruluş Germanischer Lloyd (GL) 2013 yılında birleşmiştir.

Germanischer Lloyd

Alman kökenli dünyanın sayılı bağımsız sörvey, Kalite Belgelendirme ve Gemi Sınıflandırma kuruluşudur.

Nfpa

NFPA 20 (Standart for the installation of Cantrifugal Fire Pumps), NFPA'nın yangın pompaları ile ilgili standardı olup; yangın pompaları ve pompa gruplarının, motor kumanda sistemlerinin ve kullanılması gereken yan elemanların özelliklerini, performanslarını ve montaj kurallarını belirleyen standardıdır.

şehirlerarası nakliyat
şehirlerarası nakliyat

Kalite Anlayışımız

Kalite ve Sertifikalar

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Çalışanlarına, çevreye ve topluma karsı sorumluluk bilinciyle, MAS-DAF MAKİNA SANAYİ A.Ş. müşterilerine hep en iyiyi ve en yeniyi ürettiği yüksek kalite pompa ve pompa sistemleriyle sunma amacını benimsemiştir.

Benimsediğimiz bu misyon çerçevesinde;

  • Müşteri, çalışanlar ve tedarikçiler ile firma yönetiminin beklentilerine göre, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, ISO9001, OHSAS 18001 ve ISO14001 Standardlarına uygun entegre yönetim sistemini kurarak şartlarına uymayı ve entegre yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi, kirlenmenin önlenmesi için çalışacağımızı, isg ve çevre boyutlarıyla ilgili yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara riayet edeceğimizi taahhüt ederiz.
  • Müşterinin;

·En yüksek ürün kalitesi,

·En kısa teslim süresi,

·Güvenilirlik ve süreklilik beklentilerine uygun olarak şirket üretim ve hizmet faaliyetlerinin

 yürütülmesini sağlamak,

  • Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı iletişimde bulunarak, insan, makina, ortam şartları, malzeme ve finans gibi sahip olunan tüm kaynakların öneminin bilinci ile bu kaynakları en verimli ve etkin şekilde yönetmek, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek,
  • Sektör liderliğinin sorumluluğunun bilincinde olarak, müşteri odaklı satış politikaları ile pazar payımızı yurt içi ve yurt dışında sürekli artırarak şirket ve dolayısı ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
  • Firmamız tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde isg, çevre amaçların ve hedeflerin belirlenmesi, gözden geçirilmesini sağlamak,
  • İnsana ve çevreye saygılı, sağlıklı, güvenli çalışma ortamları oluşturmak için tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymak, faaliyet ve hizmetlerimizde mevcut risklerin ortadan kaldırılmasına, azaltılmasına öncelik vermek,
  • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Geri kazanım ile ilgili çalışmalar yaparak atık miktarını, hammadde ve enerji miktarını azaltmak, firmamız için esastır.

Sahip olduğumuz ürün kalite belgeleri için tıklayınız.

UL Sertifikası
FM Approved
TSE
Gost-R Sertifikası
UkrSEPRO Belgesi
Atex Sertifikası
CE
DNV GL
Germanischer Lloyd
Nfpa

Mas-Daf Makina Sanayi A.Ş 1977 tarihinde kurulmuş olup İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Birlik OSB 1. Cad. No:17 adresinde faaliyetine devam etmektedir.

Şirket faaliyetlerini merkez adresinin yanı sıra Türkiye’de kurulan şubeleri vasıtasıyla yürütmekte olup; Şirketin Türkiye dışında başka her hangi bir ülke de her hangi bir iştiraki, ortaklığı, irtibat bürosu, bağlı kuruluşu, şubesi bulunmamaktadır.