Engineering Excellence in Pumping Solutions

Bağlı Olunan Kuruluşlar

europump

Europump is an association of European pump manufacturing associations representing some 450 companies with a turnover of €10 billion, employing some 100,000 people. Ecopump is Europump’s flagship project, embodying Europump’s energy commitment. In the year 2004 Europump Council endorsed the Ecopump initiative designed to be the very corner-stone of the European pump sectors energy and environmental policy. Ecopump is built around three key pillars ‘Product’, Extended Product’ and ‘Systems’. The concept being that we ensure that The liquid end of our products should meet minimum efficiency levels. That product savings are optimised through the extended product approach through the control of our products and Investigating the installed base to ensure that efficient products are installed into efficient systems. Since the inception of Ecopump, Europump has built an enviable reputation for its professional integrity across many institutions including the European Commission, National Governments, NGOs, User Groups and many other stakeholders. It instigated the extended product approach increasing product saving opportunities tenfold over and above those achievable from product legislation alone.

pomsad

Pompa sanayicilerinin, sektörel problemlerin çözümünde güç birliğine ihtiyaç duyduklarını dile getirişleri ve bunun sergilerde, konferanslarda birlikte ortaya koyuşları yine ilk defa 1970'li yıllarda olmuştur. Ancak sektörel bir örgütlenme için gereken olgunlaşma ve bu birlikteliğin kaçınılmaz hale gelmesi ihracatın, dışa açılmanın öneminin çok daha iyi kavrandığı, dışarıya odaklı üretim faaliyetlerinin öne çıktığı 1990'lı yılları bulmuştur. Pompa imalatçılarının bu doğrultudaki çabaları, 3-5 Nisan 1996 tarihinde, İstanbul'da yapılan "2. Pompa Kongresinde" yankılarını bulmuş ve bir araya gelen çeşitli kuruluşların ortak iradeleri ile bir dernek çatısı altında güç birliği yapılması için somut adımlar atılmıştır. Kuruluş kararının alındığı bu Kongrede, ana hedefler, Türkiye'de Pompa Sanayiini temsil kabiliyetine sahip bir yapılanma altında sektöre emek verenleri bir araya getirmek, bilgi ve fikir alışverişi yapacakları ortamlar hazırlamak, eğitim ve kaliteyi artırıcı faaliyetler yürütmek, müşterek projeler için imkan yaratmak, müşterek problemleri çeşitli platformlarda dile getirmek ve halli için çaba sarf etmek, sektörün tanıtılması, rekabet kabiliyetinin artırılması ve uluslararası organizasyonlarda söz sahibi olunması için gerekli girişimlerde bulunmak olarak belirlenmiştir.

Mas-Daf Makina Sanayi A.Ş 1977 tarihinde kurulmuş olup İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Birlik OSB 1. Cad. No:17 adresinde faaliyetine devam etmektedir.

Şirket faaliyetlerini merkez adresinin yanı sıra Türkiye’de kurulan şubeleri vasıtasıyla yürütmekte olup; Şirketin Türkiye dışında başka her hangi bir ülke de her hangi bir iştiraki, ortaklığı, irtibat bürosu, bağlı kuruluşu, şubesi bulunmamaktadır.