Engineering Excellence in Pumping Solutions

İnsan Kaynakları Politikası

Mas İçin Çalışmak

İnsan Kaynakları Misyonu

Mas Grup’un hedef ve stratejileri ile uyumlu sistemler oluşturarak, uygulayarak ve sürekli iyileştirerek; insan kaynağı aracılığıyla sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasına katkı sağlamak.

İnsan Kaynakları Vizyonu

   -Mevcut ve gelecek insan kaynağı planlaması doğrultusunda işgücü ihtiyacının karşılanmasını sağlamak,

   -​Ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmak,

   -Sistematik yaklaşımlarla ücretlendirme ve ödüllendirme uygulamalarını gerçekleştirmek,

   -​Çalışanların takip ve takdir edildiği adil bir performans sistemi anlayışının benimsenmesini sağlamak,

   -Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak, Şirket iç iletişim faaliyetlerini   geliştirmek.

   -Uluslararası platformda kabul görmüş modern İnsan Kaynakları uygulamalarını izleyerek, şirketimizi daha iyi bir geleceğe taşıyabilmek için gerekli entegre sistemleri oluşturup yönetmek.

İnsan Kaynakları Politikası

Mas Grup İnsan Kaynakları departmanının amacı, şirket vizyonu doğrultusunda insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek; şirketin hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, gerekli işgücü alt yapısını hazırlamak, geliştirmek, çağdaş yönetim teknikleri kullanarak öğrenen ve yaratıcı bir organizasyon kurmaktır.

Mas Grup olarak bizim için başarının ilk anahtarı “insan”dır. Ulaştığımız bu başarıda hiç kuşkusuz çalışanlarımızın büyük payı var.

Sahip olduğumuz insan kaynağının, vizyon ve stratejilerini gerçekleştirebilecek nitelikte bireylerden oluşturulması, onların motivasyonunun sağlanması, geliştirilmesi, kısacası etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla İnsan Kaynakları olarak belirlediğimiz vizyonumuz, grubumuzun faaliyet gösterdiği iş alanlarında, sınıfının en iyisi olan İnsan Kaynakları yapısını kurmak ve uygulamaları hayata geçirmektir.

Bu amaçla İnsan Kaynakları çatısı altında; Ücretlendirme ve Yan Haklar, Eğitim, İK Stratejileri ve Organizasyonel Gelişim, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Personel özlük faaliyetleri bütünleşmiş bir şekilde yürütülmektedir. İnsan Kaynakları stratejilerinin çağın gerekliliklerini karşılayacak ve değer üretecek şekilde kurgulanması, buna yönelik uygulamaların gerçekleştirmesi, topluluk bünyesine yayılması ve benimsetilmesi ile değişen ihtiyaçlara bağlı olarak sürekli iyileştirilmesi konularında hep birlikte çalışıyoruz.

Mas-Daf Makina Sanayi A.Ş 1977 tarihinde kurulmuş olup İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Birlik OSB 1. Cad. No:17 adresinde faaliyetine devam etmektedir.

Şirket faaliyetlerini merkez adresinin yanı sıra Türkiye’de kurulan şubeleri vasıtasıyla yürütmekte olup; Şirketin Türkiye dışında başka her hangi bir ülke de her hangi bir iştiraki, ortaklığı, irtibat bürosu, bağlı kuruluşu, şubesi bulunmamaktadır.